Alissa Nirgi

Oma loomingus kasutan dokumentaalset lähenemist, et jälgida inimesi. Mind huvitavad võõrandumine, migratsioon, keelebarjäärid, kohanemine ja kuuluvustunne. Keskendun inimestele või inimrühmadele, kes on mingil moel kahevahel − nad on eemaldunud või eemaldatud oma tavapärasest keskkonnast ja on oma uues ümbruses võõrad. Jälgin, kuidas nad toime tulevad, kohanevad ning oma uue olukorraga harjuvad või ei harju.

Ühendadan dokumentaalset ja fiktiivset, et rõhutada mingit aspekti oma töö dokumentaalses osas. Minu lõplikuks meediumiks on enamasti fotod, videod ja iseseisvalt välja antud brošüürid.

Lae alla CV